ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਧਰਤ ਤੇ …


ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਧਰਤ ਤੇ
ਪਿਆਰ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਦਾ
ਉਸਦੀ ਜਾਤ ਜਹਾਨੋਂ ਉਚੀ
ਉਸਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਰੱਬ ਵਰਗਾ
ਮੈਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਜਿਸਨੇ ਵੇਖੀ ਕਦੇ
ਬੇਗਾਨੀ ਨਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਨਹੀ ਐਸਾ
ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s