ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਤੇ ਧਾਗਾ ਕਾਲਾ ਨੀ …


ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਤੇ ਧਾਗਾ ਕਾਲਾ ਨੀ
ਜਿਹਦਾ ਚਰਚਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਾਹਲਾ ਨੀ
ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਤਬੀਤਾਂ ਵਾਲਾ ਨੀ
ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਬੀਤ ਵਾਲਿਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੀਕਾਂ ਵੇ
ਗਲੀ ਵਿਚ ਡਾਹਿਆ ਚਰਖ਼ਾ , ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਤਰਾ ਉਡੀਕਾਂ ਵੇ
ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਬੀਤ ਵਾਲਿਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੀਕਾਂ ਵੇ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s