♥ ਇਸ਼ਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋ ਬਗੈਰ__, ਜਿਵੇ ਜਿੰਦਗੀ ਵੀ…


♥ ਇਸ਼ਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋ ਬਗੈਰ__, ਜਿਵੇ ਜਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬੇ-ਮਾਨ ਹੈ ਵਫਾ ਤੋ ਬਗੈਰ ♥

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s