ਨੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਏ……


ਨੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਏ…
ਨੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੜਫ਼ਾਉਦੀਂ ਏ….
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਕੇ ਭੁੱਲਗਈ ਏ…
ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਨੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਨੀ ਏ,ਅੱਜ ਵੀ ਤੜਫ਼ਾਉਦੀ ਏ…
ਦੁਨੀਆ ਮੂਰੇ ਤੂੰ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੱਸ ਲੈ…
ਯਾਦ ਤੇਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤਾਂ ਆਉਦੀ ਏ…
ਯਾਦ ਤੇਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤਾਂ ਤੜਫ਼ਾਉਦੀ ਏ…


Wall Photos

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s