ભિખારી – (દુકાનદારને) હુ ભિખારી જેઓ દેખાવુ છુ, પણ હકીકતમાં…


ભિખારી – (દુકાનદારને) હુ ભિખારી જેઓ દેખાવુ છુ, પણ હકીકતમાં ભિખારી નથી લેખક છુ ? દુકાનદાર – કયુ પુસ્તક લખ્યુ છે તમે ?
ભિખારી – પૈસા કમાવવાના 101 ઉપાય – એ મારુ લેટેસ્ટ પુસ્તક છે.
દુકાનદાર – તો પછી ભીખ કેમ માંગે છે.
ભિખારી – અરે એ તો હુ પણ એ પુસ્તકનો એક નુસખો અજમાવીને જોઈ રહ્યો છુ.


Wall Photos

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s