બાપ જેવા બેટા – બાપુ જોક્સ


કંડકટરે બાપુના છોકરાને કહ્યું:- તું રોજ દરવાજામાં ઉભો રહે છે, શું તારો બાપો ચોકીદાર છે.?

બાપુના છોકરાએ કહ્યું:- તું રોજ પૈસા માંગે છે, શું તારો બાપો ભિખારી છે?

Filed under: All SmS, આજની જોક, આજની રમૂજ, ગુજરાતી જોક્સ બોક્સ, હાસ્ય લેખ, FACEBOOK/ORKUT TAGLINES, Fun, Gujarati Jokes SMS, Gujarati SMS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s