બાપુ અને ફેસબુક…


એક બાપુની પત્ની મરી ગઈ.
તેનો એક મિત્ર બાપુને શાંત કરી રહ્યો હતો.
મિત્ર:- કઈ જોઈએ છે તારે?
બાપુ:- જલ્દીથી લેપટોપ લઇ આવ.
મિત્ર :- કેમ?
બાપુ:- ફેસબુકમાં સ્ટેટ્સ ચેન્જ કરીને ‘સિંગલ’ કરવું છે.

Filed under: All SmS, આજની જોક, આજની રમૂજ, ગુજરાતી જોક્સ બોક્સ, હાસ્ય લેખ, Fun, Gujarati Jokes SMS, Gujarati SMS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s