ફેરિયો : ચપ્પું-છરીની ધાર તેજ કરાવી લો….


ફેરિયો : ચપ્પું-છરીની ધાર તેજ કરાવી લો.
એક બહેન : ‘ભાઇ, અક્કલ પણ તેજ કરી આપો છો?’
ફેરિયો : ‘હા, બહેન, જો તમારી પાસે હોય તો…’

અમારી ફેન ક્લબમાં . જોડાવા માટે ક્લિક કરો અને લાઇક કરો


Wall Photos

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s