પ્રેમિકા – (પ્રેમીને) હુ તારી પત્ની બનીને તારી ઘરે આવીશ તો…


પ્રેમિકા – (પ્રેમીને) હુ તારી પત્ની બનીને તારી ઘરે આવીશ તો તારી ઘરે અજવાળુ જ અજવાળુ થઈ જશે.
પ્રેમી હસીને બોલ્યો – હા, પછી તો હું લાઈટનુ કનેક્શન જ કપાવી નાખીશ.

…………………………………………………….

અમારી ફેન ક્લબમાં જોડાવા માટે .

ક્લિક કરો અને લાઇક કરો


Wall Photos

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s