પ્રેમનો બાગ…


સુંદર સપનાનો સહારો મળ્યો
સપનામાં રુડો પ્રેમ બાગ મળ્યો
હવે નથી તમન્ના કાંઇ મેળવવાની
બસ તમને જોયાને સુગંધનો દરિયો મળ્યો.

-ફેસબૂકમાંથી…

Filed under: All SmS, કવિતા, કાવ્ય, ગઝલ, ગુજરાતી શાયરી, પ્રેમપત્રોની શાયરી, શાયરી, શેર, FACEBOOK/ORKUT TAGLINES, Gazal, Gujarati Gazhal, Gujarati Poetry, Gujarati Shayari, Gujarati Shayri, Gujarati SMS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s