પ્રેમની વર્ષા…


પ્રેમની વર્ષા વરસતી હોય મદભર,
ભીંજાતા હોય તન-બદન,
હોઠ સાથે હોઠ જો ભીંસાય તો,
થઇ જાય પછી ગુલાબી ગગન.

-પ્રેમપત્રોની શાયરીમાંથી…

Filed under: All SmS, કવિતા, કાવ્ય, ગઝલ, ગુજરાતી શાયરી, પ્રેમપત્રોની શાયરી, શાયરી, શેર, FACEBOOK/ORKUT TAGLINES, Gazal, Gujarati Gazhal, Gujarati Poetry, Gujarati Shayari, Gujarati Shayri, Gujarati SMS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s