પરીક્ષક: ત્રણ અને પાંચ કેટલા થાય?…


પરીક્ષક: ત્રણ અને પાંચ કેટલા થાય?

સંતા: આઠ.

પરીક્ષક: સાત અને ત્રણ?

સંતા : દસ થાય સર.

પરીક્ષક: આઠ અને આઠ કેટલા થાય ?

સંતા : ખબર નથી સર.

પરીક્ષક: કેમ?

સંતા : કેમ કે, મારા હાથમાં ખાલી દસ જ આંગળીઓ છે.

અમારી ફેન ક્લબમાં.જોડાવા માટે ક્લિક કરો અને લાઇક કરો

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s