તારા માટે…


તું નથી પાસે, તોય જીવું છું તારા માટે,
નથી ગમતું લોકોને કે હું જીવું છુ તારા માટે.
હજારો છે દુશ્મન અહીં મારા માટે,
પુછે છે કે “તું કેમ જીવે છે એક માટે ?

-ફેસબૂકમાંથી…

Filed under: All SmS, કવિતા, કાવ્ય, ગઝલ, ગુજરાતી શાયરી, પ્રેમપત્રોની શાયરી, શાયરી, શેર, FACEBOOK/ORKUT TAGLINES, Gazal, Gujarati Gazhal, Gujarati Poetry, Gujarati Shayari, Gujarati Shayri, Gujarati SMS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s