જજ (ગુનેગારને) : ક્યા ગુનાના કારણે તું આજે અહીં છે?…


જજ (ગુનેગારને) : ક્યા ગુનાના કારણે તું આજે અહીં છે?
ગુનેગાર : જજસાહેબ, માત્ર એક છીંકના કારણે.
જજ : એ કેવી રીતે?
ગુનેગાર : મેં છીંક ખાધી, ત્યાં જ મકાનમાલિક જાગી ગયો અને તેણે મને પકડી પાડ્યો.

અમારી ફેન ક્લબમાં . જોડાવા માટે ક્લિક કરો અને લાઇક કરો

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s