એક સ્ત્રી…


એક સ્ત્રી જે તમને
તમારા પરિવાર ને
તમારી આદતોને
બધાને બદલી શકે છે.
.
.
.
નોધ:- સ્ત્રીનો એક નિયમ હોય છે કે તે બીજાના માટે પોતાને નહી બદલે.

Filed under: All SmS, આજની જોક, આજની રમૂજ, ગુજરાતી જોક્સ બોક્સ, હાસ્ય લેખ, Fun, Gujarati Jokes SMS, Gujarati SMS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s