'અહીંથી ઊઠી જાવ, આ સીટ મારી છે.' 'વાહ, સીટ તમારી કેમ કરીને થઈ…


‘અહીંથી ઊઠી જાવ, આ સીટ મારી છે.’ ‘વાહ, સીટ તમારી કેમ કરીને થઈ ગઈ ?’ ‘હું તે સીટ ઉપર બેગ મૂકીને ગયો હતો.’ ‘તમે તો ખરા છો ! કાલે ઊઠીને તમે તાજમહાલમાં તમારી બેગ મૂકી આવશો, તો તાજમહાલ શું તમારો થઈ જાશે ?’

અમારી ફેન ક્લબમાં જોડાવા માટે . ક્લિક કરો અને લાઇક કરો


Wall Photos

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s