ਯਾਰ ਬੰਦੂਖਾ ਵਰਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤਲਵਾਰਾ ਨੂੰ,,…


ਯਾਰ ਬੰਦੂਖਾ ਵਰਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤਲਵਾਰਾ ਨੂੰ,,
ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ੀ ਰੱਬਾ ਸਾਡੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰਾ ਨੂੰ
~ Preet ~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s