ਸੂਰਮਾ


ਓਹ ਮੁੰਡਾ ਕਿਥੋ ਖੇਡ ਲੂ KABADDIA Jehra ਬਣ ਗਯਾ ਰਾਨੀ ਹਾਰ ਨਾਰ ਦਾ ਏਵੈ ਚਕੀ ਅਸਲਾ ਮਡੀਰ ਫਿਰਦੀ ਹਿਕ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਸੂਰਮਾ ਹੀ ਮਾਰਦਾ
By: Aman Multani

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s